LABRADORS : ฟาร์มสุนัขลาบราดอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย เน้นเรื่องโรคพันธุกรรม ความฉลาด ความสวยงามตามมาตรฐานสายพันธุ์

ลูกสุนัขลาบราดอร์ สีดำ สีเหลือง สีช็อคโกแล็ต ดีที่สุดในเมืองไทย กรุงเทพ ชลบุรี ภูเก็ต นครสวรรค์ อุบล อุดร นครปฐม ขอนแก่น ระยอง เชียงใหม่ หาดใหญ่ มี พ่อ แม่พันธุ์ ลูกสุนัข ลาบราดอร์ นำเข้า ที่เน้นด้าน สุขภาพ ความฉลาด ผ่านการตรวจโรคพันธุกรรม สายเลือดแชมป์ เรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีทั้งสี ช็อคโกแล็ต สีเหลือง สีดำมีพ่อพันธุ์ลาบราดอร์นำเข้า เปิดรับผสม มีลูกสุนัขจำหน่าย รับฝึกสุนัข

ลิขสิทธิ์ของกรีนคอร์เนอร์ลาบราดอร์ ประเทศไทย Website statistics